Parsun sprängskiss F60 HYDRAULIC TILT ASSEMBLY 2
ID Produktkod Namn
1F60-06000000HYDRAULIC TILT ASSEMBLY
2F60-06010000PISTON ASSEMBLY
3F60-06010100SHAFT OF PISTON ASSEMBLY
4F60-06010003OIL SEAL 17x25x5
5F60-06010002NUT
6GB/T3452.1-16.8x2.65O RING 16.8x2.65
7JISFG46O RING 45.5x2
8F60-06010200COVER ASSEMBLY
9F60-06010201COVER
10GB/T70.1-M1.6x8BOLT M1.6x8 (BLACK)
11F60-06010204BALL 3/16
12GB/T876-3x3HOLLOW RIVET 3x3
13F60-06010203SPRING
14T85-06010403HRUST WASHER
15JISB2407-P40T2RETAINER RING P40T2
16JISB2401-P40O RING 39.7x3.5
17T40-10000001BALL 1/8"
18F60-06010004ISTON
19F60-06010006BALL 3/32
20F60-06010007RAY STEEL BALL
21F60-06010008SPRING
22F60-06010009ROLLER 2x6.8
23F60-06010010WASHER
24GB/T70.1-M10x1.25x40BOLT 10x1.25x40(BLACK)
25JISB2401-P24O RING 23.7x3.5
26JISB2407-P24T2RETAINER RING P24T2
27F60-06000200FREE PISTON ASSEMBLY
28F60-06000201FREE PISTON
29F60-06000102RING SNAP-ROLL
30F60-06000101PISTON OIL BOX
31F60-06000011RING, SNAP-ROLL
32F60-06000002BOTTOM, OIL BOX
33F60-06000003SPRING
34F60-06000004WASHER
35GB/T893.1-32CIRCLIP 32
36F60-06000001HOUSING
37T85-06010009SCREW Kompatibel med Yamaha 6H1-43829-00
38GB/T3452.1-9x2.2O-RING 9x2.2
39T85-06010002BLOCK, CYLINDER l/16"
40F60-06030000MOTOR ASSEMBLY
41GB/T70.1-M5x20SCREW M5x20 (BLACK)
42JASOF40431-065O RING 64x3.1
43F60-06000008FIFTER B
44F60-06000009WASHER,FIFTER B
45F60-06000007O-RING 7.6x1.4
46F60-06000006FIFTER A
47T85-06020015O-RING 17.5x2.65
4860-06000005BODY, MANUAL VALVE
49GB/T893.1-20RING, SNAP CIRCLIP 20
50F60-06000010MOTOR LINK
51F60-06020000MOTOR ASSEMBLY
52GB/T70.1-M5x45SCREW M5x45(BLACK)
53GB/T70.1-M5x30SCREW M5x30(BLACK)
54GB/T70.1-M3x25SCREW M3x25(BLACK)
55F60-06020015VALVE PLATE
56F60-06020014SPRING
57F60-06020009SCREW, VALVE LOCK
58F60-06020008SPRING
59F60-06020006BODY , RELIEF VALVE
60F60-06020007O-RING 4.5 X 1.5
61F60-06020001GEAR PUMP BODY
62GB308-3BALL 3
63F60-06020100PISTON,SHUTTLE ASSEMBLY A
64GB/T896-3RING,SNAP CIRCLIP J(BLACI)
65F60-06020102WASHER
66F60-06020101PISTON,SHUTTLE A
67F60-06020103O-RING 8.6x 61.5
68F60-06020004SPRING
69F60-06020200PISTON,SHUTTLE ASSEMBLY B
70F60-06020201PISTON,SHUTTLE B
71F60-06020005ROLLER 4x25.8
72F60-06020002GEAR A
73F60-06020003GEAR B
74T85-06010205PIN,VALVE SUPPORTER Kompatibel med Yamaha 6H1-43844-10
75T85-06010204SEAL,VALVE
76GB308-4BALL 4
77F60-06020013SEAT,RELIEF VALVE
78F60-06020012O-RING 5.5x1.5
79F60-06020010GEAR PUMP COVER
80F60-06020011SEAT,UNILATERAL VALVE
81F60-06020017BODY,UNILATERAL VALVE
82F60-06020018O-RING 7.5x 1.5
83F60-06020019SPRING
84F60-06020020PLATE
85F60-06020021SEAT,PLATE
86GB/T70.1-M3x5SCREW M3x5(BLACK)

Klicka på delen ovanför mer information och beställning

Parsun reservdel

Stäng