5-års garanti Parsun utombordare!

Från 1 februari 2012 erbjuder vi en 5 års förlängd garanti på Parsun 4-takts utombordare.
Vår garanti innebär ett bekymmersfritt ägande och trygghet för dig som kund.

Parsun Sweden lämnar funktionsgaranti för din Parsun utombordare.
Garantin gäller privatkunder under utombordarens livstid max 5 år.
Garantin täcker ursprungliga tillverkningsfel som påverkar motorns funktion.

Normal förslitning och detaljer som är att betrakta som förbrukningsdetaljer, som exempelvis oljor, anoder, filter, packningar och delar i startanordningen, omfattas inte av garantin.

För att motorn skall omfattas av 5-årsgarantin krävs att:

  • Motorn är såld av Parsun Sweden
  • Motorn är registrerad senast 1 vecka efter inköp på www.parsun.se.
  • All service har utförts i enlighet med, för respektive modell, aktuellt serviceschema.
  • All service är utförd av auktoriserad verkstad som hittas på www.parsun.se.

Garantitiden börjar räknas från det datum som registrerats som leveransdatum av Parsun Sweden, eller från det att produkten tagits i bruk, av vilket det som kommer först anses gälla.

Avhjälpande av fel

Parsun Sweden avgör den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel på produkten.
Avhjälpande enligt garantin skall ske inom skälig tid efter reklamation och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen.
Garantin täcker inte transporter till eller från auktoriserad verkstad, förlorad arbetsinkomst eller andra omkostnader.

Det är alltid ovanstående villkor som gäller, varken vi eller någon återförsäljare kan lova några undantag från detta. Däremot så vill vi alltid hjälpa våra kunder på bästa sätt.